ชื่อ - นามสกุล :นายเสกสรรค์ พนาลิกุล
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักปลัด