ชื่อ - นามสกุล :นายวิชิต พลศรี
ตำแหน่ง :พนักงานสูบน้ำ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :